ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เต่ามะเฟือง

หาดบางขวัญ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

รังที่ 7 วางไข่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 47 หลังการวางไข่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) รับแจ้งจาก นายสมพงษ์ จิตรชำนาญ ชาวบ้านโคกกลอย ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่หาดบางขวัญ ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ติดกับคอกวางไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 1) ตรวจวัดขนาดพายซ้ายไปขวา 200 ซม. ขนาดอก 120 ซม. ขุดค้นหาที่ความลึก 70 ซม. พบรังไข่ขนาดความยาว 70 ซม. ความกว้าง 40 ซม. เพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัย จึงย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปฝังในคอกกั้นของรังที่ 1 ตรวจนับไข่เต่ามะเฟือง ได้ไข่ดี 101 ฟอง ไข่ลม 35 ฟอง รวมทั้งสิ้น 136 ฟอง

เต่ามะเฟือง

หาดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

รังที่ 6 วางไข่ 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 50 หลังการวางไข่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รับแจ้งจากคุณวิทวุฒิ ใจหลัก ชาวบ้าน ม.6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณหาดคึกคัก ม.3 ต.คึกคัก ตรวจวัดขนาดพายซ้ายไปพายขวา 192 ซม. ขนาดช่วงอก 100 ซม. เมื่อบินโดรนถ่ายภาพทางอากาศและขุดค้นหา จนพบหลุมไข่ซึ่งอยู่เหนือแนวน้ำทะเลขึ้นสูงสุด จึงไม่มีการย้ายรัง

องค์ความรู้