ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง
หาดบ่อดาน 2 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วันที่ 19 มกราคม 2563 รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง เป็นรังที่ 6 โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย 180 ซม. ความกว้างช่วงอก 90 ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

JD No. รอบปี ว ด ป ขึ้นวางไข่ สถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด การจัดการ ว ด ป ฟักลงทะเล จำนวนลูกเต่า
1 2562
-
2563
17-11-62 หาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ย้ายรัง 19-01-63 30
2 27-11-62 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ไม่ย้ายรัง 21-01-63 77
3 04-12-62 หาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา โดนขโมย โดนขโมย โดนขโมย
4 10-01-63 หาดในทอน สาคู กลาง ภูเก็ต ย้ายรัง 03-03-63 79
5 14-01-63 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ย้ายรัง 09-03-63 21
6 19-01-63 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ไม่ย้ายรัง 14-03-63 28
7 20-01-63 หาดทรายแก้ว ไม้ขาว กลาง ภูเก็ต ไม่ย้ายรัง 05-03-63 25
8 31-01-63 หาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ย้ายรัง 26-29-03-63 84
9 07-02-63 หาดไม้ขาว ไม้ขาว กลาง ภูเก็ต ไม่ย้ายรัง ไข่ไม่ฝัก 0
10 09-02-63 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ไม่ย้ายรัง 06-04-63 7
11 10-02-63 เกาะคอเขา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ไม่ย้ายรัง ไข่ไม่ฝัก 0
รวม 351

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้