ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง
หาดบ่อดาน 2 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วางไข่ครั้งแรก 19 มกราคม 2563
วันที่ 70 หลังการวางไข่

วันที่ 19 มกราคม 2563 รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง เป็นรังที่ 6 โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย 180 ซม. ความกว้างช่วงอก 90 ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

CCTV01

วันที่ 19 มกราคม 2563 รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง เป็นรังที่ 6 โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย 180 ซม. ความกว้างช่วงอก 90 ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

CCTV02

วันที่ 19 มกราคม 2563 รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง เป็นรังที่ 6 โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย 180 ซม. ความกว้างช่วงอก 90 ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

ThermalCAM

วันที่ 19 มกราคม 2563 รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง เป็นรังที่ 6 โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย 180 ซม. ความกว้างช่วงอก 90 ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

CCTV04

วันที่ 19 มกราคม 2563 รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง เป็นรังที่ 6 โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย 180 ซม. ความกว้างช่วงอก 90 ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

CCTV05

วันที่ 19 มกราคม 2563 รับแจ้งจากชาวบ้าน พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง เป็นรังที่ 6 โดยมีขนาดความกว้างช่วงพาย 180 ซม. ความกว้างช่วงอก 90 ซม. โดยตำแหน่งอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

CCTV06

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้