ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง
หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วางไข่ครั้งแรก 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 69 หลังการวางไข่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พบแม่เต่ามะเฟืองตัวแรกของปี ขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กม. แม่เต่ามีขนาดยาว 194 ซม. ความกว้าง 173 ซม. ความยาวพายหน้าจากปลายพายข้างซ้ายไปขวา 197 ซม. วางไข่รวม 104 ฟอง เป็นไข่ดี 85 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง เจ้่าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ย้ายไข่ดีไปฟักในหลุมฟักไข่แห่งใหม่

CCTV01

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พบแม่เต่ามะเฟืองตัวแรกของปี ขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กม. แม่เต่ามีขนาดยาว 194 ซม. ความกว้าง 173 ซม. ความยาวพายหน้าจากปลายพายข้างซ้ายไปขวา 197 ซม. วางไข่รวม 104 ฟอง เป็นไข่ดี 85 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง เจ้่าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ย้ายไข่ดีไปฟักในหลุมฟักไข่แห่งใหม่

CCTV02

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พบแม่เต่ามะเฟืองตัวแรกของปี ขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กม. แม่เต่ามีขนาดยาว 194 ซม. ความกว้าง 173 ซม. ความยาวพายหน้าจากปลายพายข้างซ้ายไปขวา 197 ซม. วางไข่รวม 104 ฟอง เป็นไข่ดี 85 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง เจ้่าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ย้ายไข่ดีไปฟักในหลุมฟักไข่แห่งใหม่

CCTV03

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พบแม่เต่ามะเฟืองตัวแรกของปี ขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กม. แม่เต่ามีขนาดยาว 194 ซม. ความกว้าง 173 ซม. ความยาวพายหน้าจากปลายพายข้างซ้ายไปขวา 197 ซม. วางไข่รวม 104 ฟอง เป็นไข่ดี 85 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง เจ้่าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ย้ายไข่ดีไปฟักในหลุมฟักไข่แห่งใหม่

CCTV04

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พบแม่เต่ามะเฟืองตัวแรกของปี ขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กม. แม่เต่ามีขนาดยาว 194 ซม. ความกว้าง 173 ซม. ความยาวพายหน้าจากปลายพายข้างซ้ายไปขวา 197 ซม. วางไข่รวม 104 ฟอง เป็นไข่ดี 85 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง เจ้่าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ย้ายไข่ดีไปฟักในหลุมฟักไข่แห่งใหม่

CCTV05

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พบแม่เต่ามะเฟืองตัวแรกของปี ขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กม. แม่เต่ามีขนาดยาว 194 ซม. ความกว้าง 173 ซม. ความยาวพายหน้าจากปลายพายข้างซ้ายไปขวา 197 ซม. วางไข่รวม 104 ฟอง เป็นไข่ดี 85 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง เจ้่าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ย้ายไข่ดีไปฟักในหลุมฟักไข่แห่งใหม่

CCTV06

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้