เต่ามะเฟือง
Leatherback turtle Dermochelys coriacea

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พบแม่เต่ามะเฟืองตัวแรกของปี ขึ้นวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง