เต่ามะเฟือง
Leatherback turtle Dermochelys coriacea

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เต่ามะเฟือง เพศเมีย มีขนาดความยาวกระดองประมาณ 125 เซนติเมตร