ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรการดูแลพื้นที่
 

เต่ามะเฟือง เป็นสัตว์คุ้มครอง การดูแลพื้นที่เพื่อดูแลการวางไข่เต่า ควรลดการใช้เสียง แสงไฟ การงดถ่ายภาพโดยใช้แฟลช และไม่เข้าในเขตที่กั้นไว้