ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อควรปฏิบัติ
 

ห้ามส่งเสียงดังหรือกิจกรรมบริเวณชายหาดระหว่างเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้า