เต่ามะเฟือง
Leatherback turtle Dermochelys coriacea

เมื่อเวลา 00.35 น. ของวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวลาเฝ้าระวังฯ ร่วมฏิบัติงานเดินเต่าพบร่องร่อยการขึ้นวางไข่ของแม่เต่าจำนวน 1 รัง